Menu Close

Maitinimas

Vaikų maitinimas įstaigoje organizuojamas remiantis šiais teisės aktais:
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/asr

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės
švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,
nustatymo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7bf8d610608d11e79198ffdb108a3753/asr

Įsakymas dėl LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11d. įsakymo Nr. V-964
„Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pridedama.

Organizuojant vaikų maitinimą yra vadovaujamasi Vilniaus r. Riešės vaikų darželio vaikų
maitinimo organizavimo tvarkos aprašu. Pridedama.

Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaryti perspektyviniai valgiaraščiai, su kuriais tėvai
gali susipažinti grupių stenduose ir interneto svetainėje: atsisiųsti čia

Darželis dalyvauja Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų
ugdymo įstaigose programoje:
,,Pienas vaikams“ https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/paramos-priemones/pienas-vaikams
,,Vaisiai mokykloms“ https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/paramos-priemones/vaisiai- mokykloms

Skip to content