Menu Close

Darželio taryba

Darželio taryba – aukščiausia darželio savivaldos institucija.

Pirmininkas – tėvų atstovas Neringa Lamanauskienė.
Pirmininko pavaduotojas – tėvų atstovas Lina Mateikienė.
Sekretoriusmokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Tatjana Ralovecienė.
Nariai: tėvų atstovas Laura Jankauskienė, tėvų atstovas Petras Blaževičius, mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Jolita Selilienė.

Darželio taryba:

teikia siūlymus dėl darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

pritaria darželio nuostatams, strateginiam planui ir metinei veiklos programai, darželio darbo tvarkos taisyklėms, ikimokyklinio ugdymo programai ir kitiems darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia darželio direktorius;

teikia siūlymus darželio direktoriui dėl darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, vidaus struktūros tobulinimo;

svarsto darželio lėšų naudojimo klausimus;

išklauso darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus darželio direktoriui dėl darželio veiklos tobulinimo;

teikia siūlymus dėl darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

svarsto darželio direktoriaus teikiamus klausimus, inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir darželio bendradarbiavimą.

Skip to content