Menu Close

Darbo taryba

Darbo taryba – kolegialus darbuotojų atstovaujamas organas, ginantis darželio darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Pirmininkas – sandėlininkė Danuta Roličienė.
Pirmininko pavaduotojas – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Nijolė Tracevičienė.
Sekretorius – mokytojos padėjėja Onutė Kindurienė.

Skip to content