Menu Close

Projektinė veikla

Kviečiame visus iniciatyviai dalyvauti V respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualiame dainų festivalyje „Aš padainuosiu dainų dainelę“.
Nuostatus galite atsisiųsti čia

Maloniai kviečiame dalyvauti Vilniaus rajono ikimokyklinį ugdymą teikiančių švietimo įstaigų virtualiame renginyje „Mokytojo dienos dienoraštis“. 
Nuostatus galite atsisiųsti čia

 

Projektinės veiklos vykdymas Riešės vaikų darželyje

Riešės vaikų darželyje mokytojai su ugdytiniais aktyviai dalyvauja ir yra įsitraukę į tarptautines, respublikines, rajonines bei savo įstaigoje organizuojamas projektines veiklas. 
Mokytoja Jolita Selilienė kuruoja ilgalaikį respublikinį projektą „Sveikatiada“. Veiklos itin aktualios ir įdomios vaikučiams. Ugdytiniai turi galimybę susipažinti su sveika gyvensena, gaminti bei edukuoti apie sveikatą, sportuoti ir aktyviai leisti laisvalaikį.

Tarptautiniuose projektuose mūsų įstaiga yra įsitraukusi ir visada dalyvauja kiekvienais metais: „Atmintis gyva, nes liudija“, „Mes kartu“. Taip pat visada prisijungia prie STEAM projektinių veiklų, šiemet dalyvavo tarptautiniame kūrybiniame projekte „700 tortų Vilniui“, „Steam sniego žmogeliukai“, 

Nesuskaičiuojamą galybę veiklų ir projektų yra įgyvendinę pedagogai su vaikučiais rajono ir krašto mastu, taip siekiant bendradarbiauti ir aktyviai įsijungti į įdomiąsias veiklas. Šiemet vienos iš įdomesnių įgyvendintų projektų: „Dovanokime šilumą“, „Lietuva mano lange“, „Žaidžiu, kuriu į teatrą jus kviečiu“ ir daugelyje kitų.

Darželyje organizuojama įvairių projektų, siekiant vienyti bendruomenę ir išlaikyti tradicijas. Gražus projektas, papuošęs mūsų erdves „Kad gėlės žydėtų ir darželis klestėtų“. Jau antrus metus Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga yra vykdomas smagiųjų edukacinių stotelių projektas.
Siekiant aktyvaus bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis, mūsų darželio pedagogai rengė nuostatus ir kvietė (-čia) dalyvauti projektuose: „Atskrieja Kalėdos – lyg margos pelėdos“, „Aš padainuosiu dainų dainelę“, „Augalija kalendorinių švenčių papročiuose“.

Kviečiame dalyvauti IV respuplikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualiame dainų festivalyje „Aš padainuosiu dainų dainelę“.
Nuostatus galite atsisiųsti čia

Maloniai kviečiame dalyvauti ilgalaikiame etnokultūriniame projekte „Augalija kalendorinių švenčių papročiuose“. Nuostatus galite atsisiųsti čia

Skip to content