Menu Close

Metodinė diena – seminaras „Vokalinė raiška vaikų muzikiniame ugdyme“

Gegužės 3 d. Vilniaus rajono muzikos ir meninio ugdymo mokytojai dalyvavo metodinėje dienoje – seminare „Vokalinė raiška vaikų muzikiniame ugdyme“. Šįkart kvalifikacijos kėlimo renginys aprėpė visas vaikų amžiaus grupes, kurias savo muzikos veiklose ir pamokose ugdo pedagogai, atskleisdami ir dainavimo paslaptis. Renginio dalyvius pasveikino Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė. Riešės vaikų darželio direktorė Kristina Mikolajūnienė ir pavaduotoja ugdymui Ligita Kizina ne tik sveikino susirinkusiuosius, bet ir dėkojo pranešėjams už jų vertingas įžvalgas. Šį renginį organizavo Riešės vaikų darželis, nes jis surengtas šios įstaigos respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualaus dainų festivalio „Aš padainuosiu dainų dainelę“ proga. Taigi neatsitiktinai metodinė diena prasidėjo nuo festivalio dalyvių pasirodymo. Daineles atliko Vilniaus m. lopšelių-darželių „Jovarėlis“ ir „Boružėlė“ ugdytinės, kurias parengė ir joms daineles kūrė meninio (muzikos) ugdymo mokytojos ekspertės Eglė Povilaitienė ir Jūratė Mackevičienė. Vilniaus rajono muzikos pedagogams savo pranešimus skaitė prof. Deividas Staponkus – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto dekanas, Dainavimo katedros dėstytojas, doc. dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė – Vytauto Didžiojo universiteto dainavimo dėstytoja, šio renginio koordinatorė ir moderatorė, Edita Jauniškienė – Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos vyr. mokytoja bei meninio (muzikos) ugdymo mokytojos ekspertės Eglė Povilaitienė, Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“, ir Jūratė Mackevičienė, Vilniaus lopšelis-darželis „Boružėlė“. Lektoriai apžvelgė efektyviausius vaikų dainavimo mokymo metodus, vokalinio ugdymo reprezentavimo tendencijas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, ankstyvojo muzikinio ugdymo ypatumus, o taip pat dalinosi smagiais vokaliniais žaidimais bei juos žaisti įtraukė ir kitus renginio dalyvius. Metodinė diena sulaukė mokytojų susidomėjimo, po renginio daugelis jų neskubėjo skirstytis, džiaugėsi galimybe pabūti kartu, pasivaišinti kava, pabendrauti, pajausti puikių Lietuvos muzikų sąjungos erdvių atmosferą. Riešės vaikų darželio meninio ugdymo mokytoja ekspertė, dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė
Skip to content