Menu Close

Prevencinė veikla

Patyčių prevencija ir emocinių kompetencijų ugdymas Riešės vaikų darželyje

Riešės vaikų darželio mokytojai, vesdami savo ugdomąsias veiklas, didelį dėmesį skiria patyčių prevencijai, tolerancijos ugdymui, emocinių kompetencijų plėtojimui. Siekiant šių tikslų pasitelkiami patys įvairiausi ugdymo būdai bei veiklos.

Riešės vaikų darželio ugdytiniai (su meninio ugdymo mokytoja Vaiva Jucevičiūte-Bartkevičiene) turėjo galimybę pristatyti savo dainą „Draugystė“ ir dalyvauti tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų prevencinės veiklos prieš patyčias skatinimo projekte „Muzikinė dovana draugui”, kurio tikslas buvo muzikinės veiklos priemonėmis skatinti bei inicijuoti empatiškumą, socialinį sąmoningumą ir kurti teigiamus tarpusavio santykius, mažinti patyčių plitimą.

Mokytoja Agnė Rudytė, plačiai domėdamasi patyčių prevencija ankstyvame amžiuje, organizavo projektą, kuriame pasitelkė visas pagrindines spalvas. Ryto rate buvo aptariamos spalvų reikšmės, ieškota jų grupėje tarp daiktų, žaislų ir kitų priemonių. Grupėje svarbu palaikyti draugiškus santykius, išmokti gerbti draugą, draugauti, bendradarbiauti, todėl „Saulės zuikučių“ grupės vaikai su mokytoja Agne į spalvų fiestą įtraukė ir mokytojos padėjėją Renatą bei ugdytinių tėvelius.

Kalbant apie emocinių kompetencijų ugdymą, būtina paminėti, kad jau kelinti metai Riešės vaikų darželyje įgyvendinama „Kimochis“ programa. Kimočiai yra tikrai puikus būdas mokyti vaikus apie jų jausmus: gebėti įvardyti, paaiškinti, ką jaučia. Ši mokymo priemonė padeda aptarti ne tik tai, ką vaikas jaučia šią akimirką, bet ir tai, kas įvyko namuose, parduotuvėje, žiūrėdamas filmuką ir pan. Kimočiai moko savikontrolės, apie tinkamai parinktą balso toną, kūno kalbą, gražius žodžius. Kad linksma yra tada, kai linksma visiems, kad drąsa yra tada, kai bijai, tačiau pasielgi teisingai, kad visi galime užsiauginti sparnus ir didžiuotis savimi.

Ypač aktyviai į tai yra įsitraukusi mokytoja Jolita Selilienė, kuri savo grupėje turi „Kimochis“ personažus ir jų medį, tad vaikai nuo pirmųjų dienų susipažįsta su emocijomis, jų įvairove ir reikšme gyvenime. Taip pat su šia programa darbuojasi ir mokytoja Tatjana Ralovecienė bei Nijolė Tracevičienė. Nuo balandžio mėnesio emociniam ugdymui didesnį dėmesį skiria mūsų logopedė Gita Kriščiūnienė, kuri įtraukdama „Kimochis“ personažus vykdo projektą per šokį.

Skip to content