Menu Close

Vaikų priėmimas į darželį

Prašymo priimti vaiką ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas pateikimo būdai:

1. Tėvai (globėjai) prašymą pildo IS elektroniniu būdu prisijungę prie https://www.registruok.lt (pasirinkti – Vilniaus rajono savivaldybė);
2. Tėvai (globėjai), neturintys galimybių pateikti prašymo elektroniniu būdu IS, teikia pasirašytą prašymą el. paštu, registruotu paštu arba pildo prašymą Savivaldybėje. Prašyme pateikiami Aprašo 5 punkte nurodyti duomenys bei pridedami prioritetą (-us) įrodančio (-ių) dokumento (-ų) ir vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo kopijos. Prašymai teikiami Savivaldybės administracijos direktoriui. Gautas prašymas registruojamas Savivaldybės Dokumentų valdymo
sistemoje (toliau – DVS).

Daugiau informacijos apie vaikų priėmimą į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes galima rasti šiuo interneto adresu:
https://www.vrsa.lt/svietimas/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/437

Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas

Skip to content