Menu Close

Vaikų priėmimas į darželį

Prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupes teikiami informacinėje sistemoje Vilniaus rajono savivaldybė.

Daugiau informacijos apie vaikų priėmimą į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupes galima rasti šiuo interneto adresu
https://www.vrsa.lt/svietimas/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/437 

Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono
savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo
tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be50cce07cc511eb9601893677bfd7d8

Skip to content