Veiklos sritys

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

Įstaigoje teikiamas ikimokyklinis ugdymas.

Mokymo kalbos: lietuvių.

Darželyje veikia 4 grupės. (3-6 metų amžiaus vaikai).

Vilniaus r. Riešės vaikų darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Ikimokyklinių įstaigų įrengimų sanitarijos ir higienos taisyklėmis ir normomis, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.

Darželis ugdymą organizuoja vadovaudamasis ikimokyklinio ugdymo programa. Šiandienos ikimokyklinių institucijų veikla išsiplėtė tiek turinio, tiek funkcine prasme: ikimokyklinis ugdymas neatsiejamas nuo globalizacijos procesų visuomenėje, o tai reikalauja lanksčių ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtros – grupių modelių, programų įvairovės, atitinkančios tiek visuomenės, tiek tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, lūkesčius:

  • teikti kokybišką ugdymą, parengti vaikus mokyklai;
  • sudaryti galimybę tėvams tęsti profesinę veiklą, siekti karjeros;
  • teikti šeimoms pedagoginę, psichologinę pagalbą ir socialinę paramą.

Ugdymo tikslas – kuriant saugią ir sveiką ugdomąją aplinką, puoselėjant mokymosi kultūros ir darnaus vystymosi idėjas, bendradarbiaujant su šeima, padėti vaikui tenkinti prigimtinius, pažintinius, socialinius, saviraiškos, kultūros, etninius poreikius, saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę sveikatą, siekti visapusiško vaiko ugdymo(si).

 

Kalbos »
Skip to content