Menu Close

Nuostatai

Vilniaus r. Riešės vaikų darželio nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Vilniaus r. Riešės
vaikų darželio (toliau – darželis) teisinę formą, savininką, savininko teises ir pareigas
įgyvendinančią instituciją, buveinę, darželio grupę, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo
formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, darželio teises ir pareigas,
veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo
tvarką, atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo,
likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

Vilniaus r. Riešės vaikų darželio nuostatai (pridedama)

 

 

                                                                                                                             Informacija atnaujinta 2024-04-09

Skip to content