AUKIME KARTU
Darželyje sukurta šilta aplinka, erdvės pritaikytos vaikams pagal amžių. Siekiame, kad vaikas pažintų pasaulį ir mokytųsi natūraliai, bendraudamas, žaisdamas.
KUO MES YPATINGI?
Rami, šviesi, šilta spalvų dermė, kilimai, mediniai baldai ir žaislai, priemonės įvairiai veiklai su vaikais. Nuosavas, aptvertas, įrengtas kiemas, skatinantis vaikus judėti.
PARINKTI TINKAMĄ DARŽELĮ VAIKUI
taip pat svarbu, kaip ir parinkti gerą pradinę mokyklą ar universitetą, nes tai pirmas ir labai svarbus žingsnis link sėkmės eiti gyvenimo pasiekimų keliu.

Svarbi informacija!

Kovo 9 d. pavakarę gavome pranešimą, kad „Drugelių“ gr. yra COVID-19 sergantis asmuo , todėl kovo 5  d. grupėje buvę vaikai ir personalas privalo izoliuotis.
Nuo kovo 10 d. grupė bus uždaryta. Ugdymas vyks nuotoliniu būdu.
Darželio patalpos bus dezinfekuotos.
 
Pagarbiai
Riešės vaikų darželio administracija

SVARBI INFORMACIJA

Vadovaudamasi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus departamento Švenčionių skyriaus raštu Nr. (10-23 16.3.3)2-„Dėl koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejo epidemiologinės diagnostikos rezultatų“ ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-06-16 d. sprendimu Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, bei 2020-09-22 d. sprendimu Nr. V-2090 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 1.7 iki 1.7.4 punktais,

nuo 2020 m. spalio 12 d. ugdymo įstaiga darbą tęsia nuotoliniu būdu. Tokiu būdu darbas bus organizuojamas, kol nebus gautas leidimas iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbą organizuoti įprastu būdu.

Pagarbiai

Riešės vaikų darželio administracija

Keletas mūsų tikslų ir uždavinių

Tikslas

Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūrinius, taip pat ir etninius, socialinius bei pažintinius poreikius. Sudaryti vienodas starto galimybes vaikams ir padėti jiems pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Tenkinti vaiko pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Padėti specialiųjų poreikių asmeniui lavintis, ugdytis pagal gebėjimus. Siekti, kad institucija būtų kuo daugiau atvira naujovėms, bendruomenei, šeimai ir vaikui.

Uždaviniai

Sukurti vaikams aplinką optimaliai priartinant ją prie namų aplinkos. Ugdyti gebėjimus, kurie padėtų vaikams prisitaikyti mokykloje. Spręsti vaikų psichologines, fizines problemas. Aprūpinti reikiamais ištekliais.
kid_playing

Mūsų darželis teikia šias paslaugas

Mokymasis per žaidimus

Švietimo paslaugos

Žaislai ir žaidimai

Jauki aplinka

Meilė ir priežiūra

Saugi teritorija


Rugsėjo 1-oji.

RIEŠĖS VAIKŲ DARŽELYJE VYKUSIOS RUGSĖJO PIRMOSIOS ŠVENTĖS AKIMIRKOS

2020-09-01

ŠIANDIENĄ SU TĖVELIAIS

SKUBU AŠ Į DARŽELĮ,

SAVO MAŽOJ RANKELĖJ

NEŠU GĖLĖS ŽIEDELĮ.

JĮ MOKYTOJAI SAVO

SUTIKĘS DOVANOSIU,

UŽ RŪPESTĮ IR MEILĘ

ŠIANDIENĄ PADĖKOSIU…

Rudens taku atskubėjęs rugsėjis vėl kviečia visus mažus ir didelius susiburti ir draugiškai paminėti mokslo ir žinių dieną.

Pirmoji visus vaikučius ir jų tėvelius pasveikino l.e.p. direktorė Kristina Mikolajūnienė. Linkėdama gerų, prasmingų, darbingų ir skalsių mokslo metų, direktorė pristatė Riešės darželio kolektyvą, grupes ir jose dirbančius IU mokytojas bei jų padėjėjas. Padėkojo visai įstaigos bendruomenei už pagalbą kuriant  ne tik šventinę nuotaiką, bet ir prisidedant prie darželio aplinkos puoselėjimo.   Kiekvienai grupei buvo įteiktos dovanėlės, o mažiesiems ugdytiniams nauji, grupei skirti, žaidimai bei saldumynai.

Džiugu buvo matyti tokį gausų būrį gerai nusiteikusių tėvelių, nedrąsių vaikučių ir besišypsančių įstaigos darbuotojų, kurie nuo pat durų sutiko ir palydėjo į šventės vietą kiekvieną atėjusįjį. Padėkos žodį pedagogams tarė, tėvelius atstovaujanti, Daiva Legan, kuri visus susirinkusiuosius sveikino su nauja mokslo metų pradžia, o pedagogams linkėjo kūrybingų ir įdomių mokslo metų.

Šventės metu vaikučius ir tėvelius savo dainomis ir šokiais linksmino meninio ugdymo mokytoja Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė, ilgametė radijo laidos „Vakaro žvaigždelė“ redaktorė ir dainų autorė Daiva Bauerienė, šokių mokytoja Donata Kubilienė.

Po visų sveikinimų tėveliai, nešini gėlėmis, palydėjo savo vaikučius į grupes. Juos pasitiko draugiškos ir rūpestingos mokytojų padėjėjos, kuriuos mažuosius pakvietė prie šventiško pietų stalo.

Linkiu džiaugtis nuveiktais ir būsimais darbais. Lai šie mokslo metai būna dosnūs džiugiais atradimais, gražiomis bendravimo akimirkomis, kupini optimizmo ir kūrybinio bendradarbiavimo. Tobulėkime ir aukime kartu!

                                                IU vyresnioji mokytoja Agnė Rudytė