Menu Close

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos koncertas „Apdainuota Lietuva“ Riešės vaikų darželyje

Riešės vaikų darželyje dainomis ir rateliais vasario 14 d. nuskambėjo renginys skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti „Apdainuota Lietuva“. Džiaugiamės prisidėdami ir dalyvaudami Valstybinės lietuvių kalbos komisijos inicijuotame Lietuvių kalbos dienų minėjime. Šią svarbią progą paminėti susirinko ugdytiniai iš „Ančiukų“, „Bitučių“, „Drugelių“ ir „Saulės zuikučių“ grupių bei visa
darželio bendruomenė. Po vieningai sugiedoto LR Himno visus atvykusius sveikino Riešės vaikų darželio direktorė Kristina Mikolajūnienė.
Vaikai nuoširdžiai ruošėsi šiam renginiui – mokėsi dainelių, ratelių, muzikavo. Jie ne tik siuntė Lietuvai muzikinius sveikinimus, bet ir savo mokytojų (Jūratės Černiauskienės, Tatjanos Ralovecienės, Agnės Rudytės, Jolantos Verbilienės ir logopedės Marijos Novokunskienės) padedami buvo išmokę daug eilėraščių, žaidimų, net pasakų, kuriuos skyrė savo šaliai. Vis dėlto ugdytiniai ne tik linksminosi, bet ir turėjo atsakyti į viktorinos klausimus, kuriuos jiems parengė šventės organizatorė – meninio ugdymo mokytoja Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė. Didžioji dalis vaikų puikiai žinojo, kad svarbiausias lietuviams medis – tai ąžuolas, o paukštis – gandras, galėjo įvardinti Lietuvos sostinę ir net pasakyti, kaip atsirado Lietuvos vardas. Nuskambėjus paskutiniams dainų garsams, darželio direktorė Kristina Mikolajūnienė
nustebino vaikus įteikdama siurprizus – kiekvienas gavo ugdomąją knygelę, kuria dar ilgai džiaugsis ir po šventės.

Riešės vaikų darželio meninio ugdymo mokytoja ekspertė dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė

Skip to content