VIZIJA, MISIJA

Misija

Kokybiškas, visapusiškas, nuoseklus ir efektyvus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, garantuojantis fizinį, socialinį vaikų saugumą, brandinimą mokyklai, sąsajas su aplinka, kultūra, tradicijomis, pagrįstas tėvų ir pedagogų partnerystę vaikų poreikių tenkinimui, ugdo atsakingą, aktyvų, veiklų mokinį, norintį nuolat mokytis bei kurti savo ir mokyklos, klasės, grupės, bendruomenės gyvenimą.

Vizija

Saugus, besikeičiantis, modernus, atviras darželis, patrauklus darbo metodais, ugdymo kokybe, ieškantis inovacijų ir jas įgyvendinantis, siekiantis nuolatinio ir visokeriopo visų mokyklos bendruomenės narių tobulėjimo.