COVID-19

Informuojame apie naujausių OV sprendimų pakeitimus. Pastebime, kad vieni OV sprendimų pasikeitimai įsigalioja nuo balandžio 1 d., kiti nuo balandžio 4 d. Informacija pridedama (žr.  „OV sprendimų pakeitimas_1“). Teisės aktas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9addd771b12c11ecaf79c2120caf5094

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS (1)

Dalinamės Vilniaus visuomenės sveikatos biuro parengta informacine vaizdo medžiaga, kaip greitaisiais antigeno testais iš seilių,
vadinamaisiais ledinukais, testuoti vaikus, ugdomus pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.

VVSB APIBENDRINTA INFORMACIJA DĖL SPRENDIMŲ PAKEITIMŲ ĮSIGALIOJUSIŲ 2022-01-17.

www.riesesdarzelis.lt/vvsb-apibendrinta-informacija/

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „Dėl ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOjE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

Covid-19 atnaujinta informacija

Atsisiųsti

Kalbos »
Skip to content