Informacija tėveliams

Civilinės saugos specialistų patarimai, kaip pasirūpinti saugumu

Paaiškinimas dėl mokesčio už vaiko maitinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Laba diena,

pirmadienį Vyriausybė priėmė sprendimą, kad nuo liepos 1-osios Lietuvoje nustoja galioti karantinas. Karantino metu Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai mokėjo mokestį ugdymo reikmėms tenkinti (už lankytas ir nelankytas dienas) ir mokestį už vaikų maitinimą (tik už lankytas dienas, nereikalavome iš tėvų pateisinimų).

Nuo liepos 1 dienos vadovaujamės Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatomas vadovaujantis tvarkos aprašo (toliau – Tvarka), patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T3-279, 4 punktu – už vaiko maitinimą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kurių veiklos trukmė yra ilgesnė kaip 4 val., tėvai (globėjai) moka Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nustatytą 70 procentų vienos dienos vaiko maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą arba nelankytą nepateisintą dieną.

Primename, kad vadovaujantis Tvarkos 8 punktu, tėvai mokesčio ugdymo reikmėms tenkinti nemoka už šeštadienį, sekmadienį, švenčių dienas, švietimo įstaigų uždarymo metu ir jei priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos trukmė yra 4 valandos (vaikai ugdomi pagal I modelį).

Alicija Balcevič
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vyr. specialistė
Tel.: (8 5) 240 07 34
Rinktinės g. 50 (435 kab.)
09318 Vilnius, Lietuva
www.vrsa.lt<http://www.vrsa.lt/>    <https://www.facebook.com/VilniausRajonoSavivaldybe>

Pratęsiamas prašymų priėmimo ir vaikų priskyrimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ateinantiems mokslo metams terminas

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos prašymu š. m. gegužės 28 d. vykusiame tarybos posedyje Taryba patvirtino sprendimo projektą dėl laikino Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d.  sprendimu Nr.  T3-38  patvirtinto centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarka) pakeitimo. Nutarta pakeisti Tvarkos 22, 24, 35 ir 50 punktus.

Į priešmokyklinio ugdymo grupes pirmiausia bus priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Įstaigos aptarnavimo teritorijoje ir kurių prašymai į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigas pateikti iki einamųjų metų balandžio 1 d., į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigas – iki gegužės 30 d.

Prašymai į pageidaujamas Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes, pateikti po einamųjų metų balandžio 1 d., o Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  švietimo įstaigos (-ų) priešmokyklinio ugdymo grupes – po gegužės 30 d.,  ateinantiems mokslo metams tenkinami tik tada, jeigu Įstaigoje yra laisvų vietų prašymus rikiuojant pagal eilių sudarymo tvarką.

Šiais metais informacinės sistemos tvarkytojas laukiančius vaikus, kuriems skiriama vieta Įstaigoje, priskiria prie Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų  grupių nuo š. m. balandžio 1 d. iki birželio 23 d.,  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo įstaigų grupių –  nuo gegužės 31 d. iki birželio 23 d. Informacinės sistemos tvarkytojas iki einamųjų metų liepos 9 d. vaikų, kurių tėvai nepatvirtino Įstaigos lankymo ir nepasirašė mokymo sutarties, duomenis išbraukia iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas informacinėje sistemoje automatiškai praneša laukiantiems eilės tvarka.

Tvarkos pakeitimai įsigalioja 2021 m. birželio 1 d. ir galioja iki 2021 m. liepos 31 d.

                  Gerbiami svetainės lankytojai,

 ww.vrsa.lt svetainėje jau yra paskelbtas straipsnis

„Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“   https://svietimas.vrsa.lt/go.php/lit/IMG/1099/1

ir  „Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes 2021–2022 mokslo metams ” 

https://svietimas.vrsa.lt/go.php/lit/IMG/1100/1

 

    „MAŽIEJI ŠNEKUČIAI“  - Anglų kalbos pamokėlės mūsų darželyje Mokome 3-7 metų vaikus anglų kalbos Vilniaus valstybiniuose ir privačiuose vaikų darželiuose. Pamokėlės vyksta 2 kartus per savaitę. Pamokėlės trunka 30 min. MAŽŲJŲ ŠNEKUČIŲ ANGLŲ KALBOS PAMOKĖLĖS (3–7 metų vaikams) Pritaikyta mažiesiems – pagal specialią adaptuotą programą. Smagu – daug kūrybinių užduočių ir žaidimų. Naudinga – išmokstami artimiausios aplinkos žodžiai, taisyklinga tartis. Prasminga – lavinami ne tik kalbos, bet ir bendrųjų kompetencijų įgūdžiai, pasiruošiama mokyklai. KODĖL VERTINGA ANKSTI MOKYTIS ANGLŲ KALBOS? Imlumas ir motyvacija – vaikai smalsūs, todėl lengvai perpranta žaismingą informaciją. Raidos etapai – šiame amžiuje formuojasi kalbos centrai, tad taisyklinga tartis išlieka net pamiršus žodžius. Paprasta – vaikams nereikia dėti daug pastangų, nes interaktyvios ir įdomios priemonės žadins jų fantaziją. Daugiau informacijos: www.maziejisnekuciai.lt
 
Paaiškinimas dėl mokesčio už vaiko maitinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Laba diena, Švietimo skyrius sulaukė nemažai klausimų dėl mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą karantino metu Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Informuojame, kad Vyriausybei paskelbus karantiną, vaikai, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, lankys darželius ir mokyklas įprastai. Įstaigos nėra uždaromos. Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatomas vadovaujantis tvarkos aprašu (toliau – Tvarka), patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T3-279. Vadovaujantis Tvarkos 13.8. punktu Tėvai (globėjai, rūpintojai) nemoka mokesčio už vaiko maitinimą už nelankytas dienas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, už kiekvieną mėnesio dieną, jei vaikas nelanko įstaigos dėl ekstremalių įvykių. Mokestis už ugdymą yra mokamas ir toliau, nes įstaigos nėra uždarytos, ugdymas vykdomas. Primename, kad priešmokyklinis ugdymas yra privalomas, todėl vadovaujantis Švietimo įstatymu tėvai privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų švietimo įstaigos lankymą.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas:

Informuojame, kad nuo 2020-10-15 d.
Riešės vaikų darželis dirbs įprastu režimu. Riešės vaikų darželio administracija.

SVARBI INFORMACIJA

Vadovaudamasi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus departamento Švenčionių skyriaus raštu Nr. (10-23 16.3.3)2-„Dėl koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejo epidemiologinės diagnostikos rezultatų“ ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-06-16 d. sprendimu Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, bei 2020-09-22 d. sprendimu Nr. V-2090 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 1.7 iki 1.7.4 punktais,

nuo 2020 m. spalio 12 d. ugdymo įstaiga darbą tęsia nuotoliniu būdu. Tokiu būdu darbas bus organizuojamas, kol nebus gautas leidimas iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbą organizuoti įprastu būdu.

Pagarbiai

Riešės vaikų darželio administracija


GERBIAMI TĖVELIAI, PRANEŠAME, KAD ŠIANDIEN, SPALIO 6 DIENĄ, IŠ NVSC GAVOME NURODYMĄ NUO 2020-10-07 IKI 2020-10-09 DIENOS IMTINAI UŽDARYTI RIEŠĖS VAIKŲ DARŽELĮ, KOL DARBUOTOJAMS BUS ATLIEKAMI TESTAI DĖL COVID-19 LIGOS. ŠIUO LAIKOTARPIU DARŽELIS NEDIRBS, O VAIKUČIAI BUS UGDOMI NUOTOLINIU BŪDU. APIE TOLESNĮ UGDYMĄ INFORMUOSIME TURĖDAMI ŽINIŲ IŠ NVSC. DARŽELIO ADMINISTRACIJA
Svarbi informacija Dėl COVID-19 plitimo grėsmės, 2020 m. spalio 5 d. pirmadienį, Riešės vaikų darželis nedirbs, laikantis visų būtinų priemonių, bus dezinfekuojamos patalpos. Darbuotojai dirbs nuotoliniu būdu. Apie tolesnę darželio veiklą informuosime pirmadienį. Pagarbiai, Administracija.
„Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Riešės vaikų darželio direktoriaus pareigoms užimti. Įstaiga: Vilniaus r. Riešės vaikų darželis. Pareigybė: Vilniaus r. Riešės vaikų darželio direktorius. Pagrindinis skelbimas apie konkursą įdėtas į Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainę (https://www.vrsa.lt/go.php/Priemimas-i-valstybes-tarnyba60388503179) 2020 m. rugsėjo 16 d. Pretendentų atrankos data 2020 m. lapkričio 30 d.“.
Kalbos »
Skip to content