Darželio taryba

Pirmininkas – tėvų atstovas Neringa Lamanauskienė

Pirmininko pavaduotojas – tėvų atstovas Lina Mateikienė

Sekretorius – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Tatjana Ralovecienė

Nariai: tėvų atstovas Laura Jankauskienė, tėvų atstovas Petras Blaževičius, mokytoja metodininkė, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Jolita Selilienė 

  • teikia siūlymus dėl darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • pritaria darželio nuostatams, strateginiam planui ir metinei veiklos programai, darželio darbo tvarkos taisyklėms, ikimokyklinio ugdymo programai ir kitiems darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia darželio direktorius;
  • teikia siūlymus darželio direktoriui dėl darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, vidaus struktūros tobulinimo;
  • svarsto darželio lėšų naudojimo klausimus;
  • išklauso darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus darželio direktoriui dėl darželio veiklos tobulinimo;
  • teikia siūlymus dėl darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
  • svarsto darželio direktoriaus teikiamus klausimus, inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir darželio bendradarbiavimą.
Kalbos »
Skip to content