Darbo taryba

  • Pirmininkas – sandėlininkė Danuta Roličienė
  • Pirmininko pavaduotojas – vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą Nijolė Tracevičienė
  • Sekretorius – mokytojos padėjėja Onutė Kindurienė

Vilniaus r. Riešės vaikų darželis – kolegialus darbuotojų atstovaujamas organas, ginantis darželio darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Kalbos »
Skip to content