COVID-19

 OV sprendimas Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimai bei nuoroda į aktualią sprendimo suvestinę redakciją:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/056e5ba0a1c111ea9515f752ff221ec9/asr

SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/957e479001a711ec9f09e7df20500045