AUKIME KARTU
Darželyje sukurta šilta aplinka, erdvės pritaikytos vaikams pagal amžių. Siekiame, kad vaikas pažintų pasaulį ir mokytųsi natūraliai, bendraudamas, žaisdamas.
KUO MES YPATINGI?
Rami, šviesi, šilta spalvų dermė, kilimai, mediniai baldai ir žaislai, priemonės įvairiai veiklai su vaikais. Nuosavas, aptvertas, įrengtas kiemas, skatinantis vaikus judėti.
PARINKTI TINKAMĄ DARŽELĮ VAIKUI
taip pat svarbu, kaip ir parinkti gerą pradinę mokyklą ar universitetą, nes tai pirmas ir labai svarbus žingsnis link sėkmės eiti gyvenimo pasiekimų keliu.

Keletas mūsų tikslų ir uždavinių

Tikslas

Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūrinius, taip pat ir etninius, socialinius bei pažintinius poreikius.

Sudaryti vienodas starto galimybes vaikams ir padėti jiems pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Tenkinti vaiko pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

Padėti specialiųjų poreikių asmeniui lavintis, ugdytis pagal gebėjimus.

Siekti, kad institucija būtų kuo daugiau atvira naujovėms, bendruomenei, šeimai ir vaikui.

Uždaviniai

Sukurti vaikams aplinką optimaliai priartinant ją prie namų aplinkos.

Ugdyti gebėjimus, kurie padėtų vaikams prisitaikyti mokykloje.

Spręsti vaikų psichologines, fizines problemas.

Aprūpinti reikiamais ištekliais.

kid_playing

Mūsų darželis teikia šias paslaugas
 

Mokymasis per žaidimus

Švietimo paslaugos

Žaislai ir žaidimai

Jauki aplinka

Meilė ir priežiūra

Saugi teritorija


Galerija